Хан-Уул дүүргийн 12,13-р хорооны үйлдвэр, аж ахуй, хог хаягдлын цэгийн байгаль орчны нөлөөлөлд хийсэн судалгааны танилцуулга

Энэхүү судалгааг “Байгаль орчин, эрүүл мэнд” төрийн бус байгууллага гүйцэтгэсэн болно.

2016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_022016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_032016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_042016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_052016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_062016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_072016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_082016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_092016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_102016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_112016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_122016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_132016-10-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b0-pres_pollution_page_14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s